Midt i arbeidsmarkedet

Bor du i Evenes er du i sentrum av Nord-Norges tredje største arbeidsmarked. Vi er en tett sammenvevd region med mye folk; Harstad, Tjeldsund, Evenes og Narvik har over femti tusen innbyggere til sammen. 

Rundt halvparten av de som jobber i Evenes, bor i andre kommuner, og cirka halvparten av evenesværingene stiller på jobb i en nabokommune. Vi hører til samme arbeidsmarkedsregion som Tjeldsund og Harstad. Fremdeles har vi klart mest utveksling med dem, men med åpningen av Hålogalandsbrua i 2018 ble veien vesentlig kortere til Narvik! 

Både Harstad og Narvik har egne campus av UiT – Norges arktiske universitet, og begge byene har fullverdige sykehus, som en del av Universitetssykehuset Nord-Norge. Harstad og Narvik er begge viktige handelssentre med et allsidig næringsliv og et mangfoldig arbeidsmarked, enten du er akademiker eller praktiker.

I tillegg finnes rike muligheter for å jobbe lokalt; i Evenes, i Bjerkvik, på Evenskjer… På Evenes bygges Luftforsvarets toppmoderne kampbase innenfor gjerdet, og et regionalt logistikk- og næringsknutepunkt på utsiden. I Ramsund er marinebasen er dominerende, på Fjelldal vokser Norges brannskole raskt, og i Grov utvikles framtidens maritime, grønne industri, som blant annet leverer elektrisk drevne båter til oppdrett over hele landet – for bare å nevne noe. 

Kun ved å bo i Evenes når du alt dette innenfor bekvem dagpendlertid uten at familien må flytte på seg!

Nedenfor finner du linker til de ledige stillingene i vår region, akkurat nå.