Velkommen til Evenes skole!

Evenes skole ble tatt i bruk i oktober 2020, og høsten 2021 får den følge av flunkende ny flerbrukshall og svømmebasseng.

«Nyskolen» har 1. til 10. trinn fordelt på to plan; barneskolen i første etasje og ungdomsskolen i andre.

Per i dag huser den 127 elever. Siden den er bygget med tanke på fremtiden, har den fysisk rom for nesten dobbelt så mange  – og hjerterom for enda flere! 

Men en bygningkropp alene, gjør ingen skole, det er det hjertet – lærerne – som gjør.  Og vi har det beste og mest dedikerte hjertet du kan tenke deg!

Velkommen til oss!