Skole

Forprosjekt ny skole er nesten ferdig, og byggestart er satt til vår 2019. Det planlegges med en fleksibel løsning og en kapasitetsøkning på 100 flere elever enn dagens skole. I tillegg er det planlagt svømmebasseng og flerbrukshall i tilknytning til bygget. Skolen skal bygges på dagens skoletomt ved byggefeltet på Liland.