Evenespakken

For å stimulere til vekst i vårt lokalsamfunn tilbyr vi alle som flytter hit en unik pakke!

Evenes kommune

  • Gratis kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing i 2 år
  • Gratis barnehage og SFO i 6 måneder

https://www.evenes.kommune.no/

Sparebank 68° Nord

  • Boliglån i Sparebank 68° Nord tilbys til 1%-poeng under ordinær pris i ett år
  • Sparekonto i Sparebank 68° Nord med 1000 kroner til alle tilflyttende barn under 16 år
  • Sparekonto i Sparebank 68° Nord med 1000 kroner til alle nyfødte i Evenes kommune

https://68nord.no

Evenes turlag

  • Gratis medlemskap i Evenes turlag i ett år
  • Tilbud om guide med på første tur

http://evenes-turlag.no/

Fremover

  • Gratis abonnement på Fremover i 6 måneder

https://www.fremover.no/

Sist, men ikke minst

Forutsetningen for tilbudet er nyetablering i Evenes kommune og registrering av dette hos folkeregisteret. For å få en vurdering om kriteriene oppfylles, send inn kopi av registering fra folkeregisteret til: postmottak@evenes.kommune.no. Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan dette også sendes til nevnte e-post.