Evenes flystasjon

Historisk tilbakeblikk, og tiden som kommer

Etablering av Evenes flystasjon begynte allerede på 1970-tallet, hvor Norge og NATO investerte store summer i blant annet forlengelse av rullebane, bygging av fjellanlegg, flysheltere, hangarer, samt kontorbygg og forlegninger. Evenes flystasjons hovedoppgave var å være knutepunkt for mottak av allierte styrker til Norge.

Luftvern var den første (og eneste) operative avdelingen som har hatt Evenes flystasjon som base. Allerede i 1979 ble det etablert et forsterket L-60 batteri til forsvar av flystasjonen. Batteriet var på mobiliseringsstatus, men de rakk å gjennomføre flere repetisjonsøvelse i perioden frem til stasjonen ble styrket med et rakettbatteri. Luftvernbataljon med Norwegian Adapted HAWK (NOAH) ble etablert i 1988/89, men allerede i 1993 ble bataljonen igjen satt på mobiliseringsstatus.

Samtidig med oppbyggingen av luftvernet, ble også flystasjonen i 1989 egen administrerende enhet. I årene som fulgte tjenestegjorde på det meste rundt 250 personer som ved stasjonen, men slutten på «den kalde krigen» medførte at levetiden for stasjonen ble kort. Allerede 10 år etter at den ble etablert som selvstendig administrerende enhet, ble Evenes flystasjon nedlagt.

Nå vil Evenes flystasjon vil igjen få en viktig strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Stortinget har vedtatt at flystasjonen skal være Norges fremskutte operasjonsbase, NATOs Quick Reaction Alert (QRA) for kampfly (F-35), samt base for maritime overvåkningsfly (P-8A) og luftvern (NASAMS III).

Re-etableringen vil de nærmeste årene medføre utstrakt byggevirksomhet ved flystasjonen. Eksisterende infrastruktur og bygningsmasse skal fornyes, i tillegg skal det bygges tilstedevaktbygg for F-35, hangar for P-8, nytt kontorbygg, velferds- og idrettsbygg, befalsforlegninger, mannskapsforlegning, samt sykestue. I løpet av de neste 5 årene vil stasjon gradvis bygges opp til å være arbeidsplassen til rundt 550 ansatte og 300 vernepliktige.